Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Satıcı Bilgileri

Unvanı           : Cofiel Güzellik ve Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Satıcı”)
Adresi            : Suadiye Mah. Öncü Sok. Büyükhanlı Suadiye Konutları, B1 Blok, D: 14 – 15      Kadıköy İstanbul
Mersis No      : [.]
Telefon           : 0 (850) 800 20 08
E-Mail            : [email protected]
Web Adresi   : www.melissima.com.tr

Madde 2- Alıcı Bilgileri

Adı – Soyadı  : [.]
Telefon           : [.]
E-Mail            : [.]
Adres             : [.]

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme’yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Alıcı”) Satıcı’ya ait shop.melissima.com.tr internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda detayları yer alan ürün ve/veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satışa konu ürün ve/veya ürünlerin özellikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını gerçekleştirebilecekleri resmi kurumlara ilişkin açık ve anlaşılır bir şekilde Satıcı tarafça kendisine bilgilendirme yapıldığını, söz konusu bu ön bilgileri internet ortamında teyit ettiğini ve akabinde ürün sipariş ettiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, Yasal Uyarı, Teslimat ve İade Koşulları ile işbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine tanzim edilen fatura ile bir bütündür.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÜRÜN BEDELİ

Alıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürün/ürünlerin cinsi ve türü, kodu, miktarı, satış bedeli ödeme şekli, kargo ücreti aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA

ADET

KDV DAHİL TUTAR

TOPLAM

 

-

-

-

Kargo Bedeli

 

 

-

Ödeme Şekli

 

 

-

Ödenecek Toplam Tutar

 

 

-

Öte yandan Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürün/ürünleri teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul,  beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- ÖN BİLGİLENDİRME

Alıcı, aşağıdaki başlıca hususlarda, işbu Sözleşme'nin Alıcı tarafından elektronik ortamda satın alma işlemi gerçekleştirilirken ve ödeme yükümlülüğü doğmadan önce bilgilendirildiğini ve İnternet Sitesi'n bulunan “Ön Bilgilendirme Formu”nu okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben Ürünler’in sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

MADDE 6- TESLİMAT

Satıcı, ürün/ürünlerin ayıpsız, eksiksiz ve siparişte belirtilen özelliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda satın alınan ürün/ürünleri, anlaşması bulunduğu kargo firması aracılığı ile taahhüt ettiği süre içerisinde ve her halükarda azami 30 gün içerisinde Alıcı’nın işbu Sözleşme m. 2’de belirtilen adresine gönderecektir.

Alıcı, ürün/ürünleri teslim aldığı anda kontrolünü gerçekleştirmekle ve ürün/ürünlerde kargoda taşıma esnasında kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün/ürünleri kabul etmemek ve kargo görevlisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Satıcı mücbir sebepten dolayı ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve sipariş bedelinin iadesini ve/veya işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa muadili ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından dilediğini kullanabilir.

 

MADDE7- CAYMA HAKKI

Alıcı’nın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 43 uyarınca; ürün/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 günlük süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. Alıcı’nın ürün/ürünlerin kendisine teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkı bulunmaktadır.

Alıcı Mesafeli Satış Yönetmeliği uyarınca; aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:

Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün/ürünler ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle ürün/ürünleri; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, ayıpsız ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir. Faturanın tüzel kişi adına düzenlenmesi halinde Alıcı tarafından iade faturası kesilmesi de gerekmektedir.

Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında cayma hakkının kullanılması durumunda Alıcı, ürün/ürünleri cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen ürün/ürünlerin ayıplı olması durumu saklı kalmak kaydıyla kargo bedeli, Alıcı tarafından karşılanacaktır.

Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve gereği gibi yerine getirilmesi koşulu ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ürün/ürünlerin bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın ürün/ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Müşteriden tahsil edimiş bulunan teslimat masrafarı, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imza tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Satıcı ve Alıcı’nın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de işbu  Sözleşme ile yüklendikleri borçlarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksız hale getiren Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. gibi tüm durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep kendisi açısından gerçekleşen taraf bu durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebep durumunun 30 gün süreyle devam etmesi halinde taraflardan her biri, tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir.

MADDE 9- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİ

İşbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

ALICI, bu çerçevede, kendisinin yerleşim yerindeki veya dilerse Satıcı'nın şirket yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru gerçekleştirebilir.

MADDE 10- KABUL BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’ndaki yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuyup anladığını, işbu Sözleşme kapsamında satışa konu ürün/ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu ürün/ürünler ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı dahil tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik olarak gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürün/ürünleri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.